regulamin

Rytuały Miłosne i Wróżby Michał Nowak

Przejdź do treści

regulamin

REGULAMIN
 
 
§1 Pojęcia
 
Pojęcia użyte w przedstawionym regulaminie oznaczają:
1. Usługodawca-osoba będąca właścicielem strony internetowej www.rytual-milosny666.pl, świadczący usługi ezoteryczne za pośrednictwem Serwisu,
2. Usługobiorca-osoba korzystająca z usług oferowanych przez usługodawcę,
3. Serwis-strona internetowa www.rytual-milosny666.pl udostępniona przez usługodawcę,
4. Usługodawca właściciel serwisu www.rytual-milosny666.pl , zwana dalej doradcą, wróżbitą ,szamanem jest administratorem witryny www.rytual-milosny666.com, świadcząca odpłatne usługi poprzez kontakt: e-mail, telefon, skype, messenger, WhatsUp, sms
 
6. Usługa-wykonanie usługi przez Usługodawcę poprzez wykonanie odpowiednich technik indywidualnych na podstawie przesłanych materiałów przez Usługobiorcę drogą elektroniczną.
 
 
§2 Postanowienia ogólne
 
1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
2. W niniejszym Regulaminie opisany jest zakres usług oferowanych przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z serwisu.
3. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od jego zmiany.
4. Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.
5. Treść prezentowanego regulaminu może zostać utrwalona poprzez zapisanie go na nośniku, pobraniu ze strony www.rytual-milosny666.pl lub wydrukowanie.
6. Usługobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
 

 
§3 Umowa
 
1. Informacje widoczne w Serwisie nie są ofertą do zawarcia umowy, stanowią jedynie informacje dotyczące pomocy rozwiązania problemu przekazanego przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz w pełni akceptuje jego warunki.
3. Umowa ma charakter wiążący w chwili, kiedy Usługobiorca wniesie opłatę za usługę.
4. Zaznaczamy, że wszelkiego rodzaju wróżby i rytuały uznać można za czynność starannego działania, a nie prowadzącą do powstania dzieła.
Wróżby, a więc usługi, które doradca wykonuje (Konsultacja  telefoniczna, Konsultacja online, Czat, Zapytanie do Tarota, Dopasowanie  numerologiczne, Portret numerologiczny, Tłumaczenie snu, Horoskop,  Analiza związku i miłości karmicznej, Analiza długu karmicznego) mają  charakter drogowskazu. Doradca nie gwarantuje, że każda wróżba zawsze  spełni się w 100%, pomimo wysokiej sprawdzalności wróżb doradcy, gdyż w  świecie czarów i magii nic nie może być do końca pewne. Doradca  nie gwarantuje też, że usługa – rytuał wykonany przez doradcę zawsze, w  każdym przypadku zadziała, pomimo iż rytuały wykonywane przez doradcę  cechuje wysoka skuteczność. Skuteczność rytuału zależy głównie od wiary  osoby, dla której ten rytuał doradca wykonuje, w jego powodzenie
 
 
§4 Prawa autorskie
 
1. Wszelkie informacje, porady, techniki ezoteryczne prezentowane na Stronie Usługodawcy oraz wszelkie informacje dostarczane przez Usługodawcę poprzez kontakt z Usługobiorcą, są objęte pełnym prawem autorskim Usługodawcy.
2. Kopiowanie, przesyłanie do innych osób wszelkich materiałów będących własnością Usługodawcy jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności karnej.
 
 
§5 Rodzaj działalności
 
1. Usługodawca prowadzi działalność poprzez wykonywanie działań ezoterycznych dla Usługobiorcy na podstawie przesłanych przez Usługobiorcę informacji oraz materiałów.
2. Kontakt następuje drogą elektroniczną, realizacja wróżb, analiz przed rytualnych w zależności od uzgodnień z Usługobiorcą
3. Usługobiorca w chwili wniesienia opłaty oświadcza, że jest świadomy, że Usługodawca nie może zagwarantować 100% powodzenia skuteczności Usługi z przyczyn od siebie niezależnych. Jednocześnie Usługodawca zapewnia, ze dołoży wszelkich starań, aby problem Usługobiorcy został rozwiązany pomyślnie.
 
 
§6 Reklamacje
 
1. Usługobiorca wnosząc opłatę oświadcza, że jest świadomy, że wszelka pomoc i praca wykonana na rzecz Usługobiorcy, ze względu na niematerialny charakter nie może być zwrócona.
2. Charakter oferowanych usług jest duchowy, ezoteryczny i niematerialny
Wróć do spisu treści